จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

จองค่าย

รายชื่อหน่วยงานที่จองค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ลำดับที่ ชื่อองค์กร/หน่วยงาน วันที่เริ่ม สิ้นสุด
1
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
13 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
2
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
10 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สระบุรี
21 เมษายน 2564
28 เมษายน 2564
4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
4 เมษายน 2564
4 เมษายน 2564
5
โรงพยาบาลสงฆ์
22 มีนาคม 2564
23 มีนาคม 2564
6
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
20 มีนาคม 2564
20 มีนาคม 2564
7
โรงเรียนมัธยมจุลมณี
15 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1
เชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา
ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างศาลาสำหรับปฏิบัติธรรม สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา

จดหมายข่าว