ส่งงานอบรมคุณธรรมสำหรับพระวิทยากร

ข้อมูลพระวิทยากร

พระวิทยากร*
หน้าที่ในค่าย*
โทรศัพท์
อีเมล์
ไลน์ ไอดี

ข้อมูลกิจกรรม

หน่วยงานสถาบัน*
สถานที่จัด*
วันที่อบรม
อบรมถึงวันที่
ระยะเวลา/วัน*
คุณสมบัติเอกสาร
-ไฟล์ *.doc, *.docx , *.ppt , *.pdf, *.xls , *.xlsx , *.zip, *.rar
-ขนาดไม่เกิน 50 Mb
ไฟล์แนบเอกสาร 1 แบบรายงานกิจกรรม (ใส่รายชื่อพระวิทยากรพร้อมทีมงานและลายเซ็นหัวหน้าพระวิทยากรด้วย)
ไฟล์แนบเอกสาร 2 กำหนดการจัดกิจกรรม
ไฟล์แนบเอกสาร 3 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/ครู/staff/เจ้าหน้าที่
ไฟล์แนบเอกสาร 4 สรุปแบบประเมิน +ตัวอย่างแบบประเมินอย่างน้อย 5 ใบ
ไฟล์แนบเอกสาร 5 ประมวลภาพการอบรม (ลงภาพใน word และแปลงเป็น pdf)
ไฟล์แนบเอกสาร 6 แบบรายงานการเงิน
ไฟล์แนบเอกสาร 7 จดหมายข่าว (ไฟล์ *.jpg)
ไฟล์แนบเอกสาร 8 แบบรายงานการเงิน (ไฟล์ *.jpg)
ไฟล์แนบเอกสาร 9 กำหนดการอบรม (ไฟล์ *.jpg)