หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป - "ข้อวัตรพระกรรมฐาน" เทศน์เมื่อ 7 มี.ค.42