อบรมข้อวัตร ของผู้ปฏิบัติ (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท