ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สติภาวนาภิรตาราม

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สติภาวนาภิรตารามศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ “สติภาวนาภิรตาราม”