ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม