วันนี้ที่ สติภาวนาภิรตาราม มีคณะพระสงฆ์ 172 รูป

วันนี้ที่ สติภาวนาภิรตาราม มีคณะพระสงฆ์ 172 รูป ศูนยปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเอาะ)