ถวายกุฏิ หลังที่ 8 ที่ สภร กุฏิพ่อ วงษ์ พรหมชาติ

ถวายกุฏิ หลังที่ 8 ที่ สภร
กุฏิพ่อ วงษ์ พรหมชาติ สร้างโดย แม่สายทอง พหรมชาติ และลูกหลาน