หลักสูตรครูดีวิถีพุทธ

เนื้อหากิจกรรม

1.หลักสูตราพัฒนาผู้เรียนวิถีพุทธ
2..หลักสูตราพัฒนาครูดีวิถีพุทธ
3.หลักสูตรปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ
4.หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ  
5.หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารวิถีพุทธ


 

ระยะเวลา

1วัน

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

กระบวนการอบรม
กำหนดการ