หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน

เนื้อหากิจกรรม

1. สวดมนต์ไหว้พระ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น 
2. รับศีล เป็นกิจกรรมรับศีล ๘
3. กราบครูกรรมฐานกราบ เป็นกิจกรรมขึ้นครูพระกรรมฐาน แบ่งกลุ่มผู้อบรม
4. ฝึกนั่งกรรมฐาน เป็นการนั่งกรรมฐานในระดับเบื้องต้นได้และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เจริญสติ ฝึกความมีสติ มีสมาธิ
5. ฝึกเดินจงกรม เป็นการเดินจงกรมในระยะที่ ๑, ๒, ๓ ได้ กำหนดอิริยาบถ สำรวม ระวังกาย
6. ฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกความมีระเบียบวินับ การนั่งแถว งดพูด วางรองเท้าให้มีระเบียบ เก็บที่นอน และของใช้ทุกครั้งให้มีระเบียบ
7. กิจกรรมดูใจ เป็นการเปิดเสียงระฆังเบา ๆ บรรยายเสริม ให้ผู้เข้ารับการอบรมนั่งหลับตา  ค้นนั่งดูใจ และความวุ่นวายในตัวเอง แจกกระดาษให้เขียนสิ่งที่อยากแก้ไขสิ่งที่ผิด
8. กิจกรรมปลูกฝังความดี
9. กิจกรรม น้ำกับกาแฟดำ เป็นการบรรยายให้เข้าใจในการนั่งกรรมฐานว่ามันมีประโยชน์อย่างไร น้ำเหมือนนั่งกรรมฐาน กาแฟคือความวุ่นวาย แก้วน้ำเหมือนหัวใจ ตักความวุ่นวายใส่เข้าไป น้ำจะดำ  วิธีล้างความวุ่นวาย คือเติมน้ำเข้าไปให้ใสเหมือนเดิม
10. กิจกรรมปฏิญาณตน เป็นกิจกรรมให้ผู้อบรมนั่งล้อมเป็นวงกลม มีเทียน ๑ เล่ม อยู่กลางวง เข้าสมาธิ เปิดเพลงเบาๆ พิธีกรพูดถึงความชั่ว ดี ปิดไฟในห้อง ให้เด็กดี ลืมตาในห้องมือ แล้วจุดเทียนให้สว่างเหมือนแสงธรรม แล้วปฏิญาณตนว่าจะเป็นเด็กดี
11. บรรยายธรรมการเจริญสติ เป็นกิจกรรมให้เด็กรู้จักหลักการนั่ง เดิน นอน ที่ถูกต้องเข้าใจหลักปฏิบัติ รู้ถึงผลการเจริญสติ ประโยชน์ที่ได้
12. กิจกรรม ถาม – ตอบ ปัญหาคาใจ เป็นกิจกรรมที่พิธีกรตอบปัญหา ของผู้อบรม ตอบข้อสงสัย ปัญหาคาใจในค่าย และแนะนำวิธีแก้ปัญหา
 

ระยะเวลา

๓ วัน ๒ คืน

กระบวนการอบรม

1. บรรยายความรู้
2. เข้ากิจกรรมกลุ่ม
3. การฝึกเดินจงกลม
4. การนั่งฝึกสมาธิเจริญสติ

กำหนดการ

เอกสารกำหนดการกรุณาดาวน์โหลดที่เอกสารหลักสูตร

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดการ ๓ วัน ๒ คืน (150.56 kb)